Volver ao contido

Organigrama

Gráfica da estrutura

 • CIXTEC
  • Presidencia
   • Conselleiro de Facenda
  • Consello de Dirección
   • Conselleiro de Facenda
   • Secretaria Xeral Técnica e do Patrimonio
   • Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.
   • Director Xeral de Planificación e Orzamentos.
   • Director Xeral do Instituto Galego de Estatística (IGE)
   • Director da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA)
   • Directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
   • Director Xeral do Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC)
  • Director Xeral
   • División de Desenvolvemento de Sistemas de Información
    • Area de Sistemas Orzamentarios, Contables e do Tesouro
    • Area de Sistemas de Xestión e Recursos Humanos
    • Area de Sistemas Tributarios e Aplicacións Xerais
   • División de Innovación tecnolóxica e Telecomunicacions
    • Area de Analise dos Sistemas de Información e Interoperabilidade
    • Area de Sistemas e Comunicacións
   • Unidade de Normalización.
   • Departamento de Xestión Económica e Rexime Interno