Volver ao contido

Normativa

Atrás

Lei 16/2010, do 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (DOG Núm. 251 Venres, 31 de decembro de 2010).